MEESTERPUNTENVERKLARING                       CODENUMMER

Naam wedstrijd: Individuele laddercompetitie           07 029 08 01

Datum laatste speeldag: 31 mei 2001

Lidnummer Administrateur Meesterpunten: 5770082

Lidnummer MP Naam
05211012 150 hr H. v/d Linden
04080133 135 hr B. de Jonge           VERANTWOORDING
04541838 115 hr W. Koetsier
06011368 115 hr G. Nieman            Categorie: III
02040307  90 hr A.J.M. Duivenvoorden
04161523  75 hr J. Kalsbeek           Aantal deelnemers:
04101387  75 mw D. Kelder            91 spelers
07240415  55 hr A.P.H. Saedt          
07921176  40 mw J.C.M.J. van Spronsen-Dibbits  
03952117  40 hr M. Janssen           Totaal bedrag: fl 17,50
05770082  25 hr R.M. de Mol           
02670615  10 mw G.M. Goelst           
                         Gebruikte tabel: 2