MEESTERPUNTENVERKLARING                       CODENUMMER

Naam wedstrijd: Individuele laddercompetitie           07 029 09 12

Datum laatste speeldag: 13 juni 2002

Lidnummer Administrateur Meesterpunten: 5770082

Lidnummer MP Naam
04101387 145 mw D. Kelder
04161523 145 hr J. Kalsbeek           VERANTWOORDING
04080133 115 hr B. de Jonge
06950009 115 hr M. Riemeijer          Categorie: III
08520151  90 hr M.J.M. v/d Valk
03041495  80 hr R. Hanselaar          Aantal deelnemers:
02670615  70 mw G.M. Goelst           88 spelers
05211012  55 hr H. v/d Linden          
02780698  35 mw G. Greyer-Stoer         Totaal bedrag: 8,88 Euro
04541838  35 hr W. Koetsier           
06011368  35 hr G. Nieman            
06400698  10 hr E. Paardenkooper        Gebruikte tabel: 2