MEESTERPUNTENVERKLARING                       CODENUMMER

Naam wedstrijd: Kerst-drive                    07 029 04 23

Datum laatste speeldag: 19 december 2002

Lidnummer Administrateur Meesterpunten: 5770082

Lidnummer MP Naam
04541838  40 hr W. Koetsier
06011368  40 hr G. Nieman            VERANTWOORDING
08060088  30 mw M. van Stigt-van Yperen
00550754  30 hr K. van den Berg         Categorie: III
03041568  20 mw H.H. Hanselaar-de Boer
06080202  20 mw I. van Rossum-van den Noord   Aantal deelnemers:
00652598  20 mw A.M. Beijneveld         paren
00652580  20 hr P.H.E. Beijneveld        
01370717  10 mw J.M.H. v/d Bruggen-Beiboer   Groep A: 14
09660255  10 mw A. de Wit            Groep B: 13
                         Groep C: 12
00372449  35 mw M.J. Barzilay                     
02670615  35 mw G.M. Goelst
02182078  25 mw D. Eichelsheim         Totaal bedrag: 11,70 Euro
07921176  25 mw J.C.M.J. van Spronsen-Dibbits
02670607  20 hr J.C. Goelst
04080133  20 hr B. de Jonge           Gebruikte tabel: 5
07150165  10 hr A.N.P.J. van Ruijven
08770691  10 hr J.A.A. Verhoeven

03290816  35 hr R. Henzen
05770082  35 hr R.M. de Mol
06601317  25 mw A.C. v/d Pol
03101669  25 hr E.A. den Hartog
04302048  20 mw E. Kets-Kooij
04302030  20 hr J.H.J. Kets
04080141  10 mw J.R. de Jonge
01740297  10 mw C.A. Tol-Heimans