MEESTERPUNTENVERKLARING                       CODENUMMER

Naam wedstrijd: Tweede avond zomercompetitie BC Rhenen      07 029 70 01

Datum laatste speeldag: 28 juni 2001

Lidnummer Administrateur Meesterpunten: 5770082

Lidnummer MP Naam
04080133  40 hr B. de Jonge
06950009  40 hr M. Riemeijer          VERANTWOORDING
01352230  30 mw K.J. Brouwn
01352298  30 hr A.E. Brouwn           Aantal deelnemers:
04541838  25 hr W. Koetsier           paren:
06011368  25 hr G. Nieman            Groep A: 14
08060088  15 mw M. van Stigt-van Yperen     Groep B: 16
06370144  15 hr H. Overbeek                 
03271430  10 mw I.J.F. Henning          
08690574  10 mw J. Verbaas           
                         Totaal bedrag: fl 22,50
05760134  30 mw H. Moesbergen
05760126  30 hr C. Moesbergen           
06230190  30 mw T.W. van Ooijen-Hofmans     Gebruikte tabel: 10
06230027  30 hr J.H. van Ooijen
00950247  20 mw A. Bonnema
10100072  20 hr L.J. Stoer
03230719  15 mw Hemminga
08510708  15 hr Vaandrager
04940171  10 mw A.F. van de Laan
09131167  10 mw G.H. de Vries-Roelofs