MEESTERPUNTENVERKLARING                       CODENUMMER

Naam wedstrijd: Derde avond zomercompetitie            07 029 70 12

Datum laatste speeldag: 4 juli 2002

Lidnummer Administrateur Meesterpunten: 5770082

Lidnummer MP Naam
00550225  50 hr K. van den Berg
03041495  50 hr R. Hanselaar          VERANTWOORDING
04541838  40 hr W. Koetsier
06011368  40 hr G. Nieman            Aantal deelnemers:
03952117  35 hr M. Janssen           paren:
09590010  35 hr R. Willemsen          Groep A: 18
07740512  25 hr F. Smid             Groep B: 17
08400246  25 hr J. van Toorn                      
06400698  15 hr E. Paardenkooper         
08690558  15 hr H. Verbaas           
01881213  10 mw C.M. Dolman           Totaal bedrag: 14,- euro
01890000  10 hr P. Dolman
                          
00510097  30 mw A. van Bentum-van Haagen    Gebruikte tabel: 10
00511069  30 hr A.J. van Bentum
02501515  25 mw M.J. Ganzevles
08970013  25 mw E.A. Vlak
09890135  20 hr J.H. van Zoelen
01471589  20 hr H. Burgemeister
04170849  15 mw B.E. Kalkhoven-Wehkamp
04170831  15 hr C. Kalkhoven
02950201  10 mw R. ter Haar
07010763  10 mw C. Roelofsen