MEESTERPUNTENVERKLARING                       CODENUMMER

Naam wedstrijd: Zevende avond zomercompetitie           07 029 70 12

Datum laatste speeldag: 1 augustus 2002

Lidnummer Administrateur Meesterpunten: 5770082

Lidnummer MP Naam
04101387  40 mw D. Kelder
04161523  40 hr J. Kalsbeek
02780698  30 mw G. Greyer-Stoer         VERANTWOORDING
07240415  30 hr A.P.H. Saedt
03952117  25 hr M. Janssen           Aantal deelnemers:
07740512  25 hr F. Smid             paren:
03290816  15 hr R. Henzen            Groep A: 16
05770082  15 hr R.M. de Mol           Groep B: 14
00240367  10 hr G.J.W. Baardman                    
05211012  10 hr H. v/d Linden           
                         
06230190  30 mw T.W. van Ooijen-Hofmans     Totaal bedrag: 12,- euro
06230027  30 hr J.H. van Ooijen
01820576  25 hr H. van Dieren           
08060046  25 hr H.R. van Stigt         Gebruikte tabel: 10
02950201  20 mw R. ter Haar
07010763  20 mw C. Roelofsen
05010377  15 mw C.B.Th. de Lange
05010351  15 hr A.P.M. de Lange
01471589  10 hr H. Burgemeister
09890135  10 hr J.H. van Zoelen