Rhenen 750 drive op 11 oktober 2008

Frequentiestaten met spelverdelingen en reacties

ga terug naar uitslag

In de frequentiestaten is aangegeven welke contracten door wie gespeeld zijn
De namen van de spelers krijg je te zien door met de cursor boven het paarnummer te gaan hangen

Overzicht van de reacties
spelaantal
reacties
laatste reactie
wie (wanneer)
171Carol Cornelissen (13 oktober 2008 11:23 uur)
181Carol Cornelissen (13 oktober 2008 15:38 uur)
191Carol Cornelissen (13 oktober 2008 15:54 uur)
201Carol Cornelissen (13 oktober 2008 16:01 uur)
231Carol Cornelissen (13 oktober 2008 16:11 uur)
251Carol Cornelissen (13 oktober 2008 16:22 uur)
292Carol Cornelissen (13 oktober 2008 16:31 uur)

Spel 17 (N/-)

WNOZ
1♠pas1Sa
pas?2♦paspas
doublet3♦3♥pas
4♥?paspaspas

Een spel met veel varianten afhankelijk van het biedsysteem van NZ en de stemming aan tafel. Zolang Noord schoppen biedt zal West zijn mond houden, als hij de kans krijgt laat hij uiteraard wel van zich horen want het is (bijna) 4♥ voor OW.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 13 oktober 2008 11:23 uur
Weer zo'n voorbeeld van een ZIEK spel (spel waarbij de huis-tuin-en-keuken bridger geconfronteerd wordt met een vreemdere verdeling van de kaarten dan hij NORMAAL acht.
Mijn-Joke-mijn-West gaf dus een Doublet, Noord herbood 2-Schoppen (ook ik geef de voorkeur aan laten horen van 6-kaart-hoog)en ik (Carol-Oost) Doubleerde dat (info), waarop ook Joketot mijn verbijstering paste en wat tot mijn verbazing nog down ging ook en toch nog 60% opleverde, waar een Harten-contract voor ons wellicht meer had opgeleverd? Het aantal slagen in Harten voor OW hangt sterk af van wie het speelt, wat er uitgekomen wordt welk afspeelplan O(W) maakt en hoe NZ dat torpederen.
Hoe bizar dit spel vor velen is blijkt uit de lange frequentiestaat, waarbij de meest populaire score 2 down in OW is ..... het vaakst het gevolg van het 2-Schoppen-2 contract in OW!!!!!!
reageer
KJ8732
J5
KQT63
QT954
AQ94
9
AQ3

N
W + O
Z

A
K862
J42
J9865
6
T73
A875
KT742
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+150 4 D7 D14: 5H -3 69 3 96% 4%
    B7 B14: 3SA -3        
    E1 E2: 4H -3        
    E3 E6: 2S -3        
+110 3 B13: 2R +1 B4 62 10 86% 14%
    C9: 3R C C10        
    C1: 3R C C2        
+100 5 E9 E10: 4H -2 54 18 75% 25%
    C7 C14: 2S -2        
    A3 A16: 2S -2        
    E7 E4: 2S -2        
    B11 B8: 4H -2        
+90 2 C15: 2R C C6 47 25 65% 35%
    B9: 2R C B10        
+50 3 E5 E12: 3H -1 42 30 58% 42%
    B5 B12: 4H -1        
    B15 B6: 4K -1        
-50 3 E11: 2S -1 E8 36 36 50% 50%
    B1: 2S -1 B2        
    C3: 3R -1 C16        
-100 4 D13: 2S -2 D4 29 43 40% 60%
    C13: 2S x -1 C4        
    A13: 2S x -1 A4        
    A1: 3R -2 A2        
-140 2 D9 D10: 3H C 23 49 32% 68%
    A9 A10: 3H C        
-150 1 B3: 2S -3 B16 20 52 28% 72%
-170 1 C11 C8: 2H +2 18 54 25% 75%
-200 1 D1: 5R -4 D2 16 56 22% 78%
-300 2 A7: 2S x -2 A14 13 59 18% 82%
    A5: 3S x -2 A12        
-420 2 D3 D6: 4H C 9 63 12% 88%
    A11 A8: 4H C        
-500 2 A15: 4S x -3 A6 5 67 7% 93%
    C5: 5R x -3 C12        
-800 2 D11: 4S x -4 D8 1 71 1% 99%
    D5: 5R x -4 D12        

Spel 18 (O/NZ)

WNOZ
pas1♦
doublet1♠pas2♠
3♣3♠paspas
pas

West heeft een prachtige hand maar hoeveel lawaai hij ook maakt, hij zal weinig respons krijgen bij zijn partner. NZ zullen het bieden wel winnen met een schoppencontract en dat komt een heel eind als Noord in de cross ruff gaat.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 13 oktober 2008 15:38 uur
Carol-oost reageerde op een gegeven ogenblik wel op Joke's -west lawaai. Het 3-Harten contract ging 3 down, wat toen wij de score invulden tot mijn verrassing nog boven het gemiddelde was omdat in NZ 10 slagen in Schoppen in de meerderheid was. ..... dat bleef helaas dus niet zo. In de Cross Ruff gaan (geen troeven trekken maar over en weer aftroevers maken) is blijkbaar niet populair.
reageer
AT762
63
T
J8654
K95
A74
AK
KQT93

N
W + O
Z

83
KT85
76542
72
QJ4
QJ92
QJ983
A
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+1070 1 C9: 2S x +2 C10 72 0 100% 0%
+340 1 B1: 1R x +1 B2 70 2 97% 3%
+200 1 E9 E10: 2SA -4 68 4 94% 6%
+170 1 A15: 2S +2 A6 66 6 92% 8%
+150 3 C3 C16: 3K -3 62 10 86% 14%
    C13 C4: 2H -3        
    C7: 1SA +2 C14        
+140 2 B15: 2S +1 B6 57 15 79% 21%
    D1: 3S C D2        
+110 1 C15: 2H C C6 54 18 75% 25%
+100 9 A7 A14: 3SA -2 44 28 61% 39%
    B3 B16: 2SA -2        
    A3 A16: 2K -2        
    C1 C2: 2SA -2        
    D13 D4: 2SA -2        
    B13 B4: 2K x -1        
    A13 A4: 2K x -1        
    D11 D8: 3SA -2        
    A11 A8: 1SA -2        
+90 1 E7: 2R C E4 34 38 47% 53%
+50 9 B9 B10: 2K -1 24 48 33% 67%
    E5 E12: 2K -1        
    D5 D12: 3K -1        
    B5 B12: 2SA -1        
    D7 D14: 2K -1        
    B7 B14: 3SA -1        
    E1 E2: 1SA -1        
    D3 D6: 2K -1        
    E11 E8: 2SA -1        
-90 3 A9 A10: 1SA C 12 60 17% 83%
    A5 A12: 1SA C        
    E3 E6: 1SA C        
-100 1 B11: 2R -1 B8 8 64 11% 89%
-110 3 D9 D10: 2H C 4 68 6% 94%
    A1 A2: 2H C        
    C11 C8: 2H C        
-200 1 C5: 1SA x -1 C12 0 72 0% 100%

Spel 19 (Z/OW)

WNOZ
1♠
pas1Sapas2♣
paspaspas

Een misfit-spel, als Zuid opent zal hij daar spijt van krijgen. West heeft opnieuw een mooie hand maar kan met goed fatsoen niets bied zo lang Zuid zijn kleuren biedt. West moet maar hopen dat een plusscore genoeg is.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 13 oktober 2008 15:54 uur
Als zuid deze 11-punter niet opent krijg je opeens een heel andere situatie. West zal dan 1-Sch openen en noord zal 2-Harten volgen. Oost heeft geen bod, en kan op een eventueel heropeningsdoublet van west ondanks zijn gebrek aan puntenkracht eigenlijk alleen maar passen, en dat levert OW dan de volle top op!

West dient ongeacht de 6-krt Sch altijd als hij zich qua puntenkracht niet voor zijn opening hoeft te schamen (13+) de bieding open te houden met een doublet. In plaats daarvan 2-Sch bieden dient systematisch te betekenen; partner, ook al heb je een strafpas, ik heb geopend op een lange Schoppen kaart en weinig punten, en acht mijn kaart ongeschikt om tegen te spelen.
En Oost met slechts 1-Schoppentje maar qua punten sterker dan deze hand (bijvoorbeeld een puntje of 10) gaat op het 2-Sch rebid niet meer verder naar de manche zoeken.
reageer
7
Q9852
AQT2
T82
AQ8632
K
KJ
KJ95

N
W + O
Z

T
AT764
96543
63
KJ954
J3
87
AQ74
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+500 2 A9 A10: 3S x -2 71 1 99% 1%
    D13 D4: 3S x -2        
+400 3 C9 C10: 3SA -4 66 6 92% 8%
    B1 B2: 2SA -4        
    C15 C6: 4K -4        
+300 1 E5 E12: 2SA -3 62 10 86% 14%
+200 3 B7 B14: 2H -2 58 14 81% 19%
    E1 E2: 2S -2        
    A13 A4: 2H -2        
+120 1 B11: 1SA +1 B8 54 18 75% 25%
+100 8 D9 D10: 3SA -1 45 27 62% 38%
    D7 D14: 2H -1        
    C7 C14: 1S -1        
    A3 A16: 2S -1        
    D1 D2: 1S -1        
    C13 C4: 2S -1        
    D3 D6: 1S -1        
    A15 A6: 2S -1        
+90 2 B9: 1SA C B10 35 37 49% 51%
    B5: 1SA C B12        
-50 2 D11: 1SA -1 D8 31 41 43% 57%
    B15: 2SA -1 B6        
-80 2 B13 B4: 1S C 27 45 38% 62%
    C11 C8: 1S C        
-100 4 A7: 1SA -2 A14 21 51 29% 71%
    E11: 2H -2 E8        
    C3: 2S -2 C16        
    B3: 2SA -2 B16        
-110 3 E9 E10: 1S +1 14 58 19% 81%
    E3 E6: 1S +1        
    A11 A8: 2H C        
-140 2 A5 A12: 1S +2 9 63 12% 88%
    E7 E4: 3S C        
-150 4 C1: 2H -3 C2 3 69 4% 96%
    C5: 3H -3 C12        
    D5: 3SA -3 D12        
    A1: 3SA -3 A2        

Spel 20 (W/Allen)

WNOZ
2♣pas2♠pas
3♥pas3Sapas
4♥pas4Sapas
5♣pas6Sapas
paspas

West heeft alweer een mooie hand en deze keer doet Oost wel mee. 6Sa lijkt haalbaar als West aan Oost kan duidelijk maken dat zijn hartens dicht zijn.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 13 oktober 2008 16:01 uur
In principe is 6SA bieden met deze handen in een parenwedstrijd aangewezen. West opent deze hand natuurlijk sterk en oost is daar tegenover ook sterk.
Je komt er na Azen vragen achter dat er 1-Aas buiten boord is. Als er een Harten loser is, ga je in 6-Harten zeer hoogst waarschijnlijk down. Je kunt dus net zo goed 6SA bieden, want er lijken in 6SA niet meer losers aanwezig te zijn.
reageer
A952
765
T732
74
4
AKQJ832
A5
AT9

N
W + O
Z

KQJ83
9
KJ
K8652
T76
T4
Q9864
QJ3
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+100 3 A9 A10: 7H -1 70 2 97% 3%
    A3 A16: 6K -1        
    D3 D6: 7H -1        
-680 14 E5 E12: 4H +2 53 19 74% 26%
    C5 C12: 4H +2        
    C7 C14: 4H +2        
    B7 B14: 4H +2        
    A7 A14: 4H +2        
    E1 E2: 4H +2        
    C1 C2: 4H +2        
    E7 E4: 4H +2        
    B13 B4: 4H +2        
    A13 A4: 4H +2        
    C15 C6: 4H +2        
    A15 A6: 4H +2        
    E11 E8: 5H +1        
    C11 C8: 4H +2        
-710 1 B1 B2: 4H +3 38 34 53% 47%
-720 1 D7 D14: 3SA +4 36 36 50% 50%
-1430 10 E9 E10: 6H C 25 47 35% 65%
    C9 C10: 6S C        
    B9 B10: 6H C        
    B5 B12: 6H C        
    C3 C16: 6H C        
    B3 B16: 6H C        
    D13 D4: 6H C        
    C13 C4: 6H C        
    B11 B8: 6H C        
    A11 A8: 6H C        
-1440 8 D9 D10: 6SA C 7 65 10% 90%
    D5 D12: 6SA C        
    A5 A12: 6SA C        
    D1 D2: 6SA C        
    A1 A2: 6SA C        
    E3 E6: 6SA C        
    B15 B6: 6SA C        
    D11 D8: 6SA C        

Spel 21 (N/NZ)

WNOZ
1♣pas1♠
pas2♥pas4♠
paspaspas

Misschien dat Noord nog een slempoging doet als Zuid een sterke schoppenkleur aangeeft. Maar 5♠ is het maximale omdat beide rode azen voor de heren zitten.
reageer
A
K842
K6
AKJ864
62
AJT
A74
T9752

N
W + O
Z

543
Q976
JT93
Q3
KQJT987
53
Q852
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+680 10 E11: 4S +2 E12 63 9 88% 12%
    E7: 4S +2 E10        
    E5: 4S +2 E2        
    E3: 4S +2 E4        
    C7: 4S +2 C10        
    C1: 4S +2 C14        
    B11: 4S +2 B12        
    A5: 4S +2 A16        
    C15: 5S +1 C2        
    A7: 5S +1 A10        
+650 12 E9: 4S +1 E6 41 31 57% 43%
    D7: 4S +1 D10        
    D3: 4S +1 D4        
    D1: 4S +1 D14        
    C9: 4S +1 C6        
    C5: 4S +1 C16        
    B7: 4S +1 B10        
    B5: 4S +1 B16        
    A15: 4S +1 A2        
    A13: 4S +1 A8        
    A9: 4S +1 A6        
    C11: 5S C C12        
+620 5 E1: 4S C E8 24 48 33% 67%
    C13: 4S C C8        
    C3: 4S C C4        
    B9: 4S C B6        
    A1: 4S C A14        
+600 1 B13: 3SA C B8 18 54 25% 75%
-100 3 D9: 3SA -1 D6 14 58 19% 81%
    A11: 5S -1 A12        
    B1: 6S -1 B14        
-200 3 D11: 3SA -2 D12 8 64 11% 89%
    B3: 4S -2 B4        
    D13: 6S x -1 D8        
-400 2 B15: 3SA -4 B2 3 69 4% 96%
    A3: 6SA -4 A4        
-800 1 D5: 6SA x -3 D2 0 72 0% 100%

Spel 22 (O/OW)

WNOZ
paspas
1Sapaspaspas

1 Sa zal vaak met twee overslagen gemaakt worden. NZ kunnen storen met Landy of zo, maar dan lopen ze het risico dat ze OW naar de manche tillen.
Als West zijn hand te mooi vindt voor een 15-17 Sa, dan is 3Sa wel bereikbaar.
reageer
J872
QJT84
A3
J8
K5
AK6
K7652
AT9

N
W + O
Z

AT96
97
QJ98
542
Q43
532
T4
KQ763
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+110 1 B7: 2H C B10 72 0 100% 0%
+100 1 A13 A8: 3SA -1 70 2 97% 3%
-50 3 C3: 2H -1 C4 66 6 92% 8%
    B13: 2H -1 B8        
    B1: 2H -1 B14        
-100 3 C15: 2H -2 C2 60 12 83% 17%
    C1: 2H -2 C14        
    E1: 2S -2 E8        
-130 3 D7 D10: 3R +1 54 18 75% 25%
    A15 A2: 3R +1        
    D3 D4: 2R +2        
-150 14 C7 C10: 2SA +1 37 35 51% 49%
    D11 D12: 1SA +2        
    C11 C12: 1SA +2        
    B11 B12: 1SA +2        
    A1 A14: 1SA +2        
    E5 E2: 3R +2        
    D5 D2: 1SA +2        
    E3 E4: 1SA +2        
    E9 E6: 1SA +2        
    D9 D6: 2R +3        
    C9 C6: 1SA +2        
    B9 B6: 2SA +1        
    A9 A6: 1SA +2        
    C13 C8: 1SA +2        
-180 1 B5 B16: 1SA +3 22 50 31% 69%
-200 1 A7: 3H -4 A10 20 52 28% 72%
-210 1 C5 C16: 1SA +4 18 54 25% 75%
-300 1 E7: 3H x -2 E10 16 56 22% 78%
-500 2 D1: 2S x -3 D14 13 59 18% 82%
    A5: 3H x -3 A16        
-600 6 E11 E12: 3SA C 5 67 7% 93%
    A11 A12: 3SA C        
    B15 B2: 3SA C        
    B3 B4: 3SA C        
    A3 A4: 3SA C        
    D13 D8: 3SA C        

Spel 23 (Z/Allen)

WNOZ
4♥
paspaspas

Een 4♥ opening van Zuid pakt mooi uit omdat OW nu waarschijnlijk stil blijven. West maakt zijn drie azen (als hij daar niet te lang mee wacht!), maar daar blijft het bij.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 13 oktober 2008 16:11 uur
Als OW niet stil blijven gaan ze nog slechter scoren. In 5-Ruiten zijn er 5 losers en de gedubbelde 3 down (-800) verslaat de -620.
reageer
KQT9654
KJ
Q9
JT
A3
97
AJ864
A965

N
W + O
Z

J87
T6
KT532
872
2
AQ85432
7
KQ43
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+800 2 D11 D12: 5R x -3 71 1 99% 1%
    C9 C6: 5R x -3        
+650 4 E11: 4H +1 E12 65 7 90% 10%
    B5: 4H +1 B16        
    A15: 4H +1 A2        
    B13: 4S +1 B8        
+620 17 C15: 4H C C2 44 28 61% 39%
    A13: 4H C A8        
    B1: 4H C B14        
    B3: 4H C B4        
    B7: 4H C B10        
    B15: 4H C B2        
    A9: 4H C A6        
    C11: 4H C C12        
    E3: 4H C E4        
    D1: 4H C D14        
    D5: 4H C D2        
    D7: 4H C D10        
    D9: 4H C D6        
    D13: 4H C D8        
    E1: 4H C E8        
    C3: 4H C C4        
    C1: 4S C C14        
+170 1 C5: 3H +1 C16 26 46 36% 64%
-100 10 D3: 4H -1 D4 15 57 21% 79%
    E9: 4S -1 E6        
    E7: 4S -1 E10        
    E5: 4S -1 E2        
    C13: 4S -1 C8        
    C7: 4S -1 C10        
    B11: 4S -1 B12        
    B9: 4S -1 B6        
    A5: 4S -1 A16        
    A3: 5H -1 A4        
-200 2 A7: 4S -2 A10 3 69 4% 96%
    A11: 5S x -1 A12        
-300 1 A1: 5S -3 A14 0 72 0% 100%

Spel 24 (W/-)

WNOZ
1♣paspasdoublet
pas1♦pas1♥
pas1♠pas4♥
paspaspas

Op een of andere manier zal Zuid wel 4♥ bieden. Gelukkig heeft hij maar 1 klaververliezer dus hij maakt zijn contract. Ook nu moeten OW hun slagen meenemen voordat het te laat is.
reageer
QJ82
7
J96532
KJ
T54
T85
AQ4
AQ98

N
W + O
Z

9763
62
K7
T7653
AK
AKQJ943
T8
42
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+480 6 E1: 4H +2 E8 67 5 93% 7%
    C13: 4H +2 C8        
    B11: 4H +2 B12        
    B1: 4H +2 B14        
    A15: 4H +2 A2        
    A5: 4H +2 A16        
+450 2 E5: 4H +1 E2 59 13 82% 18%
    B7: 4H +1 B10        
+420 18 C7: 4H C C10 39 33 54% 46%
    A7: 4H C A10        
    A9: 4H C A6        
    A11: 4H C A12        
    A13: 4H C A8        
    B9: 4H C B6        
    B15: 4H C B2        
    A3: 4H C A4        
    C5: 4H C C16        
    E11: 4H C E12        
    C9: 4H C C6        
    C11: 4H C C12        
    D1: 4H C D14        
    D7: 4H C D10        
    D11: 4H C D12        
    D13: 4H C D8        
    E9: 4H C E6        
    C3: 4H C C4        
+200 4 E7: 2H +3 E10 17 55 24% 76%
    B13: 2H +3 B8        
    E3: 3H +2 E4        
    C15: 3H +2 C2        
+170 5 A1: 2H +2 A14 8 64 11% 89%
    D5: 3H +1 D2        
    D3: 3H +1 D4        
    C1: 3H +1 C14        
    B5: 3H +1 B16        
+140 1 B3: 2H +1 B4 2 70 3% 97%
-50 1 D9: 5H -1 D6 0 72 0% 100%

Spel 25 (N/OW)

WNOZ
1♠pas1Sa
pas3♦pas3♠/3Sa/4♦
pas?

Een lastige keuze voor Zuid in het gegeven biedverloop: 4♦ gaat 3Sa voorbij, 3♠ belooft een driekaart?, 3Sa zonder klaverstop?
4♠ lijkt de enig haalbare manche, dus terecht een goede score voor NZ als ze dat uitbieden.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 13 oktober 2008 16:22 uur
In de praktijk is het zo dat als NZ in een Ruiten contract komen en Oost moet uitkomen dat niet met Klaveren is. En aan slag met Ruiten-Heer zal je ook niet zo snel Klaveren nakomen. Noords Klaveren kan dan weg op Harten van Zuid en met de snit op Schoppen en nog een Sch getroefd in Zuid maak je dan 12 slagen.
reageer
AQJ76
K4
AJT54
Q
K2
J653
97
AT982

N
W + O
Z

9843
T82
K3
KJ65
T5
AQ97
Q862
743
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+920 1 D5: 6R C D6 72 0 100% 0%
+460 1 B7: 3SA +2 B12 70 2 97% 3%
+450 1 B13: 4S +1 B14 68 4 94% 6%
+420 2 E9: 4S C E8 65 7 90% 10%
    C3: 5R +1 C10        
+400 3 C7: 3SA C C12 60 12 83% 17%
    D7: 5R C D12        
    C13: 5R C C14        
+230 1 B1: 3S +3 B16 56 16 78% 22%
+200 2 D1: 3S +2 D4 53 19 74% 26%
    C1: 3S +2 C16        
+170 5 C15: 2R +4 C4 46 26 64% 36%
    A3: 2R +4 A10        
    B11: 2S +2 B2        
    E5: 3R +3 E6        
    E11: 4R +2 E2        
+150 4 E3: 2R +3 E10 37 35 51% 49%
    D9: 3R +2 D8        
    C5: 3R +2 C6        
    B5: 3R +2 B6        
+130 4 E7: 2R +2 E12 29 43 40% 60%
    A15: 2R +2 A4        
    A5: 2R +2 A6        
    C11: 4R C C2        
-50 4 A9: 3SA -1 A8 21 51 29% 71%
    B3: 4R -1 B10        
    B15: 4S -1 B4        
    C9: 5R -1 C8        
-100 6 A13: 3H -2 A14 11 61 15% 85%
    D11: 3SA -2 D2        
    B9: 3SA -2 B8        
    A11: 3SA -2 A2        
    D13: 4S -2 D14        
    D3: 4S -2 D10        
-150 2 E1: 3SA -3 E4 3 69 4% 96%
    A7: 3SA -3 A12        
-200 1 A1: 3SA -4 A16 0 72 0% 100%

Spel 26 (O/Allen)

WNOZ
paspas
1♦1♥2♦2♥
3♦4♥paspas
pas

Als Zuid de harten steunt zal Noord als snel de manche uitbieden (en zonder problemen maken). 5♦ is een mooie uitnemer maar kwetsbaar misschien lastig te bieden.
reageer
AQJ9
AT6532
Q3
J
K5
KQ7
A97642
87

N
W + O
Z

T64
9
KJT85
A542
8732
J84

KQT963
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+990 3 E1: 4H x +1 E4 70 2 97% 3%
    C7: 4H x +1 C12        
    A1: 4H x +1 A16        
+800 1 C5 C6: 6R x -3 66 6 92% 8%
+650 7 C3: 4H +1 C10 58 14 81% 19%
    B9: 4H +1 B8        
    B1: 4H +1 B16        
    A13: 4H +1 A14        
    A7: 4H +1 A12        
    D13: 5H C D14        
    A3: 5H C A10        
+620 3 E7: 4H C E12 48 24 67% 33%
    E5: 4H C E6        
    B11: 4H C B2        
+200 10 E3 E10: 5R x -1 35 37 49% 51%
    B7 B12: 5R -2        
    C1 C16: 5R x -1        
    B15 B4: 5R x -1        
    A15 A4: 5R -2        
    B5 B6: 5R x -1        
    A9 A8: 5R -2        
    E9: 2S +3 E8        
    D7: 3H +2 D12        
    D11: 3S +2 D2        
+170 2 A5: 3H +1 A6 23 49 32% 68%
    A11: 3S +1 A2        
+110 1 E11: 2S C E2 20 52 28% 72%
+100 1 C15 C4: 4R -1 18 54 25% 75%
-100 1 D5: 4S -1 D6 16 56 22% 78%
-110 2 D3 D10: 3R C 13 59 18% 82%
    D9 D8: 3R C        
-130 3 B3 B10: 4R C 8 64 11% 89%
    C13 C14: 3R +1        
    B13 B14: 3R +1        
-200 3 D1: 4S -2 D4 2 70 3% 97%
    C11: 5H x -1 C2        
    C9: 5H x -1 C8        

Spel 27 (Z/-)

WNOZ
pas
1♣1♥pas1Sa
pas3♥paspas
pas

Noord zal opnieuw de neiging hebben om 4♥ te bieden, maar dat zal nu net te hoog zijn tenzij hij de schoppen voor 1 verliezer kan spelen.
reageer
KT42
KQJ976
Q4
A
AJ3
2
A975
QT543

N
W + O
Z

75
T854
KT632
K6
Q986
A3
J8
J9872
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+590 1 B7: 4S x C B12 72 0 100% 0%
+420 4 E11: 4H C E2 67 5 93% 7%
    E3: 4H C E10        
    A5: 4H C A6        
    D5: 4S C D6        
+200 1 A13: 3H +2 A14 62 10 86% 14%
+170 4 E5: 1H +3 E6 57 15 79% 21%
    D13: 3H +1 D14        
    C7: 3H +1 C12        
    C3: 3S +1 C10        
+140 4 C15: 3H C C4 49 23 68% 32%
    C1: 3H C C16        
    A7: 3H C A12        
    A15: 3S C A4        
+100 1 A1 A16: 5R x -1 44 28 61% 39%
-50 16 A9: 3S -1 A8 27 45 38% 62%
    C9: 4H -1 C8        
    A11: 4H -1 A2        
    B11: 4H -1 B2        
    B5: 4S -1 B6        
    B9: 4S -1 B8        
    B13: 4S -1 B14        
    C5: 4S -1 C6        
    E7: 4S -1 E12        
    C11: 4S -1 C2        
    C13: 4S -1 C14        
    D1: 4S -1 D4        
    D9: 4S -1 D8        
    D11: 4S -1 D2        
    E1: 4S -1 E4        
    B15: 4S -1 B4        
-100 4 A3: 4H x -1 A10 7 65 10% 90%
    E9: 4S -2 E8        
    D7: 4S -2 D12        
    B3: 4S -2 B10        
-150 1 D3 D10: 3R +2 2 70 3% 97%
-800 1 B1: 4S x -4 B16 0 72 0% 100%

Spel 28 (W/NZ)

WNOZ
paspaspas1♣
pas1♥pas1♠
pas3♠pas4♠
paspaspas

Het biedverloop naar 4♠ lijkt normaal maar dat is nog niet gemaakt. Een vriendelijk start kan uitkomst bieden.
reageer
QJT6
J742
QJ6
A8
95
K85
T875
K952

N
W + O
Z

842
AQ93
K93
T74
AK73
T6
A42
QJ63
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+650 4 D7: 4S +1 D12 69 3 96% 4%
    C9: 4S +1 C8        
    A3: 4S +1 A10        
    A1: 4S +1 A16        
+620 13 E11: 4S C E2 52 20 72% 28%
    E3: 4S C E10        
    D13: 4S C D14        
    D1: 4S C D4        
    C13: 4S C C14        
    C11: 4S C C2        
    C7: 4S C C12        
    C5: 4S C C6        
    C3: 4S C C10        
    B15: 4S C B4        
    B3: 4S C B10        
    A13: 4S C A14        
    A9: 4S C A8        
+600 1 B7: 3SA C B12 38 34 53% 47%
+200 1 A15: 3S +2 A4 36 36 50% 50%
+170 4 D5: 2S +2 D6 31 41 43% 57%
    E5: 3S +1 E6        
    D9: 3S +1 D8        
    B1: 3S +1 B16        
+140 2 B11: 2S +1 B2 25 47 35% 65%
    E7: 3S C E12        
+110 1 A5: 2S C A6 22 50 31% 69%
+100 1 D3 D10: 1R -2 20 52 28% 72%
-100 10 E9: 3SA -1 E8 9 63 12% 88%
    E1: 4S -1 E4        
    D11: 4S -1 D2        
    C15: 4S -1 C4        
    C1: 4S -1 C16        
    B13: 4S -1 B14        
    B9: 4S -1 B8        
    B5: 4S -1 B6        
    A11: 4S -1 A2        
    A7: 4S -1 A12        

Spel 29 (N/Allen)

WNOZ
1♣1♦1♥
?

West heeft een mooie hand, maar voordat hij aan de beurt is heeft iedereen al meegeboden. Een 4♠ bod lijkt heel pragmatisch en kan Noord tot een doublet verleiden waar hij spijt van kan krijgen! West moet niet in de verleiding komen om naar 6♦ te gaan met de opening achter hem.
Reactie 1 van Rudi de Mol op 12 oktober 2008 21:30 uur
De Rhenen 750 bridgedrive was georganiseerd vanwege het 750-jarig bestaan van Rhenen.
Een score van -750 past daar heel mooi bij, dus de paren die op dit spel -750 hebben hiermee een extra prijs verdiend.
Reactie 2 van Carol Cornelissen op 13 oktober 2008 16:31 uur
Een Ruiten contract in OW is een goede uitnemen. Noord die eventueel verwacht Ruiten-Vrouw na een snit van OW nog te maken moet bij een andere dan Ruiten start 1 van de 3 losers van OW opheffen.
reageer
KT
K532
QT
AQT65
AQJ652

KJ873
K7

N
W + O
Z

83
A86
A9652
J84
974
QJT974
4
932
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+200 1 E5 E10: 6R -2 72 0 100% 0%
+100 2 D13 D2: 4S -1 69 3 96% 4%
    B13 B2: 4S -1        
-100 1 B5: 4H -1 B10 66 6 92% 8%
-130 2 C5 C10: 4R C 63 9 88% 12%
    B15 B16: 4R C        
-150 2 A13 A2: 4R +1 59 13 82% 18%
    C7 C8: 4R +1        
-170 2 C15 C16: 4R +2 55 17 76% 24%
    D11 D6: 2S +2        
-200 5 E3 E2: 2S +3 48 24 67% 33%
    D9 D4: 3S +2        
    A9 A4: 2S +3        
    B7 B8: 3S +2        
    A7 A8: 2S +3        
-600 3 A5 A10: 5R C 40 32 56% 44%
    E1 E12: 5R C        
    B1 B12: 5R C        
-650 14 D5 D10: 4S +1 23 49 32% 68%
    D1 D12: 4S +1        
    C1 C12: 4S +1        
    D3 D14: 4S +1        
    B3 B14: 4S +1        
    A15 A16: 4S +1        
    C13 C2: 4S +1        
    E9 E4: 4S +1        
    C9 C4: 4S +1        
    B9 B4: 4S +1        
    C11 C6: 4S +1        
    A11 A6: 4S +1        
    E7 E8: 4S +1        
    D7 D8: 4S +1        
-750 3 A1 A12: 5R x C 6 66 8% 92%
    A3 A14: 5R x C        
    E11 E6: 5R x C        
-950 1 B11 B6: 5R x +1 2 70 3% 97%
-990 1 C3 C14: 4S x +1 0 72 0% 100%

Spel 30 (O/-)

WNOZ
1♥2♦
2♥3♦paspas
pas

NZ zullen 3♦ wel maken, misschien dat OW ze net te hoog kunnen tillen door klaveren tussen te bieden.
reageer
832
QJ854
KT63
Q
764
K63
7
AJT643

N
W + O
Z

AKJ5
AT92
J8
985
QT9
7
AQ9542
K72
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+800 1 B1 B12: 3H x -4 72 0 100% 0%
+300 1 A7 A8: 4H x -2 70 2 97% 3%
+200 2 E9 E4: 4H -4 67 5 93% 7%
    C7 C8: 4H -4        
+150 4 E5 E10: 5K -3 61 11 85% 15%
    D5 D10: 2SA -3        
    B11 B6: 5K -3        
    D11: 2R +3 D6        
+110 6 B9: 2R +1 B4 51 21 71% 29%
    E1: 3R C E12        
    D13: 3R C D2        
    B5: 3R C B10        
    A3: 3R C A14        
    A1: 3R C A12        
+100 4 C3 C14: 5K -2 41 31 57% 43%
    A9 A4: 5K -2        
    A11 A6: 4K -2        
    E7 E8: 3H -2        
+50 7 C5 C10: 3H -1 30 42 42% 58%
    C15 C16: 5K -1        
    B15 B16: 5K -1        
    E3 E2: 3H -1        
    B13 B2: 3S -1        
    A13 A2: 4K -1        
    E11 E6: 1SA -1        
-50 2 B3: 3R -1 B14 21 51 29% 71%
    B7: 4R -1 B8        
-100 3 D7: 4R x -1 D8 16 56 22% 78%
    D1: 4R x -1 D12        
    C9: 4R x -1 C4        
-110 1 D3 D14: 2S C 12 60 17% 83%
-130 3 A5 A10: 4K C 8 64 11% 89%
    D9 D4: 4K C        
    C11 C6: 3R +1        
-300 1 A15: 5R x -2 A16 4 68 6% 94%
-400 1 C13 C2: 5K C 2 70 3% 97%
-500 1 C1: 5R x -3 C12 0 72 0% 100%

Spel 31 (Z/NZ)

WNOZ
1♠
pas1Sapas2♠
paspaspas

De zuidhand is niet geschikt voor een multi-opening want een driekaart in de andere hoge kleur. Dus daarom maar 1♠ openen? 2♠ lijkt het maximaal haalbare.
reageer
T4
QJ75
QJ3
QJ76
K7
A8
T96542
A83

N
W + O
Z

QJ8
T632
K7
K542
A96532
K94
A8
T9
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+800 1 A15 A16: 3K x -4 72 0 100% 0%
+500 1 D13 D2: 5K x -3 70 2 97% 3%
+140 4 D9: 2H +1 D4 65 7 90% 10%
    C11: 2S +1 C6        
    A11: 2S +1 A6        
    E1: 3S C E12        
+120 1 E11: 2SA C E6 60 12 83% 17%
+110 6 E5: 2S C E10 53 19 74% 26%
    C7: 2S C C8        
    A13: 2S C A2        
    A7: 2S C A8        
    A3: 2S C A14        
    A1: 2S C A12        
+100 3 C3 C14: 3R x -1 44 28 61% 39%
    C13 C2: 4R -2        
    B13 B2: 3SA x -1        
+50 5 D5 D10: 3R -1 36 36 50% 50%
    B1 B12: 3R -1        
    E3 E2: 3R -1        
    C9 C4: 3R -1        
    A9 A4: 3R -1        
0 2 D11: PAS D6 29 43 40% 60%
    B9: PAS B4        
-90 1 D7 D8: 2R C 26 46 36% 64%
-100 9 E9: 2S -1 E4 16 56 22% 78%
    D3: 2S -1 D14        
    C15: 2S -1 C16        
    B7: 2S -1 B8        
    B3: 2S -1 B14        
    C5: 3H -1 C10        
    E7: 3S -1 E8        
    D1: 3S -1 D12        
    B15: 3S -1 B16        
-150 1 A5 A10: 2SA +1 6 66 8% 92%
-300 2 C1: 4S -3 C12 3 69 4% 96%
    B5: 4S -3 B10        
-400 1 B11: 2SA -4 B6 0 72 0% 100%

Spel 32 (W/OW)

WNOZ
pas2Sapas3Sa
paspaspas

De tien punten van Zuid bij een vlakke hand lijken te weinig om op slemonderzoek te gaan. Het is op het randje, weliswaar zit schoppenaas goed, maar de klaveren leveren maar drie slagen op zodat de teller bij elf blijft steken.
reageer
974
AKJ2
AQ
AKT3
JT852
964
T73
98

N
W + O
Z

AQ
T53
J942
J754
K63
Q87
K865
Q62
 NZ-score   aantal   contract en resultaat   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW NZ OW
+990 1 D9: 6SA C D4 72 0 100% 0%
+490 1 E11: 3SA +3 E6 69.9 2.1 97% 3%
+460 23 C3: 3SA +2 C14 45.2 26.8 63% 37%
    A7: 3SA +2 A8        
    A9: 3SA +2 A4        
    A11: 3SA +2 A6        
    A13: 3SA +2 A2        
    A15: 3SA +2 A16        
    B1: 3SA +2 B12        
    B3: 3SA +2 B14        
    B7: 3SA +2 B8        
    B9: 3SA +2 B4        
    A3: 3SA +2 A14        
    B15: 3SA +2 B16        
    E9: 3SA +2 E4        
    C5: 3SA +2 C10        
    C11: 3SA +2 C6        
    C13: 3SA +2 C2        
    C15: 3SA +2 C16        
    D1: 3SA +2 D12        
    D7: 3SA +2 D8        
    D11: 3SA +2 D6        
    D13: 3SA +2 D2        
    E5: 3SA +2 E10        
    B13: 3SA +2 B2        
+430 8 E7: 3SA +1 E8 13.4 58.6 19% 81%
    E3: 3SA +1 E2        
    E1: 3SA +1 E12        
    D5: 3SA +1 D10        
    C9: 3SA +1 C4        
    C7: 3SA +1 C8        
    C1: 3SA +1 C12        
    A5: 3SA +1 A10        
-50 1 A1: 6SA -1 A12 4.1 67.9 6% 94%
-100 2 B11: 6SA -2 B6 1.1 70.9 2% 98%
    B5: 6SA -2 B10        

ga terug naar uitslag

© BC Rhenen 2012