Achtste Wageningen UR bridgetoernooi op 23 april 2004

Paar A13 Ria & Chris Cuperus

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 7
NZ tegen 14 Irene & Bart Paardenkooper
1 3SA +2 OW -460 4 22%
2 5H x -3 OW +500 5 28%
3 3SA +4 NZ +520 4 22%
4 2H +2 OW -170 7 39%
Gemiddeld voor deze tafel: 28%
Ronde 2, tafel 7
OW tegen 12 Helma Drost & Annet Vink
5 3SA C OW +400 8 44%
6 2H -1 NZ +50 14 78%
7 3H C NZ -140 18 100%
8 3SA C OW +400 3 17%
Gemiddeld voor deze tafel: 60%
Ronde 3, tafel 7
NZ tegen 4 Tom Dueck & Adrie van de Wardt
9 3R x -2 NZ -300 0 0%
10 4S +2 OW -680 11 61%
11 4H C OW -420 12 67%
12 3SA -1 NZ -100 1 6%
Gemiddeld voor deze tafel: 33%
Ronde 4, tafel 7
OW tegen 10 Jan Huijsmans & Eddy de Maeyer
13 3H C OW +140 2 11%
14 3SA -2 OW -100 1 6%
15 5SA +1 NZ -690 4 22%
16 4K +2 NZ -170 14 78%
Gemiddeld voor deze tafel: 29%
Ronde 5, tafel 7
NZ tegen 2 Frank Jordan & Wim Wijting
17 3SA -1 NZ -50 7 39%
18 3R -3 NZ -300 0 0%
19 3SA +1 OW -630 1 6%
20 4H +2 NZ +680 8 44%
Gemiddeld voor deze tafel: 22%
Ronde 6, tafel 7
OW tegen 6 Chris Tijssen & Joop Vrielink
21 3K +1 OW +130 13 72%
22 3SA -1 NZ +50 16 89%
23 3S C OW +140 2 11%
24 3SA -1 NZ +50 16 89%
Gemiddeld voor deze tafel: 65%

Totaal percentage 39.58%, 18e plaats

BC Rhenen 2007