Negende Wageningen UR bridgetoernooi op 10 december 2004

Paar A12 Liesbeth Lintner & Bert Firing

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 6
OW tegen 11 Helma Drost & Annet Vink
21 4S +2 NZ -680 2.3 13%
22 4H +2 OW +680 17.9 99%
23 4S +1 NZ -650 2.3 13%
24 4S +3 OW +510 14.6 81%
Gemiddeld voor deze tafel: 52%
Ronde 2, tafel 7
NZ tegen 13 Mia Rutten & Erwin Steinbuch
5 4S C NZ +620 6.8 38%
6 3H +1 NZ +170 17.9 99%
7 1H +1 OW -110 0.1 1%
8 5SA -1 NZ -50 0.1 1%
Gemiddeld voor deze tafel: 35%
Ronde 3, tafel 5
OW tegen 19 Ria & Chris Cuperus
17 4S C NZ -420 6.8 38%
18 3SA +3 OW +490 17.9 99%
19 3R -1 OW -100 15.7 87%
20 3H -1 NZ +100 13.4 74%
Gemiddeld voor deze tafel: 75%
Ronde 4, tafel 4
OW tegen 1 Thea & Joop van Ooijen
13 3SA +1 NZ -630 0.1 1%
14 3H +1 OW +170 14.6 81%
15 6K +1 OW +940 11.2 62%
16 4S -2 NZ +100 14 78%
Gemiddeld voor deze tafel: 55%
Ronde 5, tafel 3
OW tegen 15 Mar Hoekstra & Liesbeth Minks
9 4S +1 NZ -450 0.1 1%
10 3SA +2 OW +660 14.6 81%
11 3SA -3 OW -150 1.2 7%
12 4S C OW +420 13.4 74%
Gemiddeld voor deze tafel: 41%
Ronde 6, tafel 1
OW tegen 17 Wil & Ed van Dullemen
1 5H x -3 OW -500 1.2 7%
2 3SA C NZ -600 9 50%
3 5H -1 NZ +50 12.3 68%
4 3SA -1 OW -100 1.2 7%
Gemiddeld voor deze tafel: 33%

Totaal percentage 48.31%, 11e plaats

BC Rhenen 2007