Negende Wageningen UR bridgetoernooi op 10 december 2004

Paar A15 Mar Hoekstra & Liesbeth Minks

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 8
NZ tegen 16 André Boon & Hans Jansen
13 5R -1 NZ -100 1.2 7%
14 3S -2 NZ -100 14.6 81%
15 6K +1 OW -940 6.8 38%
16 3R C NZ +110 12.7 71%
Gemiddeld voor deze tafel: 49%
Ronde 2, tafel 1
NZ tegen 4 Gerda & Paulo Sabatino
1 3S +2 NZ +200 6.8 38%
2 3SA +1 NZ +630 17.9 99%
3 4H +1 NZ +450 11.2 62%
4 3SA C OW -600 12.3 68%
Gemiddeld voor deze tafel: 67%
Ronde 3, tafel 6
OW tegen 8 Klaas Boorsma & Henk Bunt
21 5K +1 NZ -620 7.9 44%
22 3S -1 NZ +50 3.4 19%
23 4S -1 NZ +100 14.6 81%
24 5H x C NZ -650 0.1 1%
Gemiddeld voor deze tafel: 36%
Ronde 4, tafel 9
OW tegen 18 Ed de Jong & Rudi de Mol
17 4S C NZ -420 6.8 38%
18 3SA -3 OW -150 0.1 1%
19 4K x C NZ -510 0.1 1%
20 4S -2 NZ +200 17.9 99%
Gemiddeld voor deze tafel: 35%
Ronde 5, tafel 3
NZ tegen 12 Liesbeth Lintner & Bert Firing
9 4S +1 NZ +450 17.9 99%
10 3SA +2 OW -660 3.4 19%
11 3SA -3 OW +150 16.8 93%
12 4S C OW -420 4.6 26%
Gemiddeld voor deze tafel: 59%
Ronde 6, tafel 10
OW tegen 20 Fred Bomans & Wim Schurink
5 3SA +3 NZ -690 2.3 13%
6 3S -1 OW -100 4.6 26%
7 3H -2 OW -200 2.3 13%
8 3SA C NZ -400 12.3 68%
Gemiddeld voor deze tafel: 30%

Totaal percentage 45.97%, 14e plaats

© BC Rhenen 2007