Negende Wageningen UR bridgetoernooi op 10 december 2004

Paar A20 Fred Bomans & Wim Schurink

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 10
OW tegen 19 Ria & Chris Cuperus
9 4S -2 NZ +100 13.4 74%
10 3SA +1 OW +630 7.9 44%
11 3H -1 OW -50 9 50%
12 4S C OW +420 13.4 74%
Gemiddeld voor deze tafel: 61%
Ronde 2, tafel 10
NZ tegen 9 Anne Marie & Ton Saedt
13 3SA C NZ +600 14.6 81%
14 2H +1 OW -140 6.8 38%
15 7K C OW -1440 0.1 1%
16 ? NZ NG 0 0%
Gemiddeld voor deze tafel: 30%
Ronde 3, tafel 10
OW tegen 3 Ans & Lex Klunder
17 4S +1 NZ -450 1.2 7%
18 3SA +2 OW +460 14.6 81%
19 2H C NZ -110 12.3 68%
20 4H C NZ -620 3.4 19%
Gemiddeld voor deze tafel: 44%
Ronde 4, tafel 10
NZ tegen 7 Jan Huijsmans & Eddy de Maeyer
21 5K +1 NZ +620 10.1 56%
22 3S -1 NZ -50 14.6 81%
23 4S C NZ +620 10.1 56%
24 5S +1 OW -480 9 50%
Gemiddeld voor deze tafel: 61%
Ronde 5, tafel 10
OW tegen 11 Helma Drost & Annet Vink
1 5H x -3 OW -500 1.2 7%
2 3SA C NZ -600 9 50%
3 4S C OW +620 17.9 99%
4 3SA C OW +600 5.7 32%
Gemiddeld voor deze tafel: 47%
Ronde 6, tafel 10
NZ tegen 15 Mar Hoekstra & Liesbeth Minks
5 3SA +3 NZ +690 15.7 87%
6 3S -1 OW +100 13.4 74%
7 3H -2 OW +200 15.7 87%
8 3SA C NZ +400 5.7 32%
Gemiddeld voor deze tafel: 70%

Totaal percentage 54.3%, 7e plaats

BC Rhenen 2007