WUR bridgetoernooi op 22 april 2005

Paar A5 Jan Huijsmans & Rudi de Mol

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 3
NZ tegen 6 Robert van den Berg & Arnaud Wirschell
9 2SA +2 OW -180 4 29%
10 3SA -2 NZ -200 5 36%
11 3H +1 OW -170 0.1 1%
12 5K x -1 NZ -200 1 7%
Gemiddeld voor deze tafel: 18%
Ronde 2, tafel 4
OW tegen 10 Ria & Chris Cuperus
13 6SA -2 NZ +200 14 100%
14 3SA +1 OW +430 12.7 91%
15 3SA C OW +400 10 71%
16 2R C OW +90 12 86%
Gemiddeld voor deze tafel: 87%
Ronde 3, tafel 2
NZ tegen 12 Ria Noordergraaf & Henk Kleijnen
5 1SA +3 NZ +180 14 100%
6 4H +1 OW -650 12 86%
7 3SA C NZ +600 12 86%
8 3K +2 OW -150 13 93%
Gemiddeld voor deze tafel: 91%
Ronde 4, tafel 8
OW tegen 16 Bas Best & Erwin Steinbuch
17 3H -1 OW -50 3 21%
18 4K -1 OW -50 2 14%
19 6S C OW +1430 6 43%
20 4H C NZ -620 11 79%
Gemiddeld voor deze tafel: 39%
Ronde 5, tafel 1
NZ tegen 8 René Huijsmans & Jan Meuleman
1 3H +1 OW -170 6 43%
2 6H C OW -980 1 7%
3 3SA +1 NZ +430 13 93%
4 3SA -2 NZ -200 1 7%
Gemiddeld voor deze tafel: 38%
Ronde 6
Wachttafel

Totaal percentage 54.57%, 6e plaats

© BC Rhenen 2007