WUR bridgetoernooi op 22 april 2005

Paar A9 Tom Dueck & Adrie van de Wardt

terug

spel contract res. door score mp perc.
Ronde 1, tafel 5
NZ tegen 10 Ria & Chris Cuperus
17 2H C OW -110 4 29%
18 2H C NZ +110 14 100%
19 4S +3 OW -710 12 86%
20 3SA +1 NZ +630 9 64%
Gemiddeld voor deze tafel: 70%
Ronde 2, tafel 2
OW tegen 6 Robert van den Berg & Arnaud Wirschell
5 4H x -1 NZ +200 13 93%
6 3SA +3 OW +690 8 57%
7 3S x -1 NZ +200 14 100%
8 3SA +1 OW +430 14 100%
Gemiddeld voor deze tafel: 88%
Ronde 3, tafel 7
NZ tegen 14 Ans & Lex Klunder
21 3SA -1 NZ -100 3 21%
22 3SA -1 OW +100 11 79%
23 4S C NZ +620 10 71%
24 5S -1 OW +50 14 100%
Gemiddeld voor deze tafel: 68%
Ronde 4
Wachttafel
Ronde 5, tafel 8
NZ tegen 16 Bas Best & Erwin Steinbuch
9 3SA +1 OW -630 1 7%
10 3SA -3 NZ -300 1 7%
11 ? OW 60% 8.4 60%
12 6SA -2 NZ -200 1 7%
Gemiddeld voor deze tafel: 20%
Ronde 6, tafel 4
NZ tegen 2 Frans Dinissen & Menno van Manen
13 6SA C NZ +1440 14 100%
14 3SA C OW -400 4.7 34%
15 3S x -3 NZ -800 0 0%
16 2K +2 NZ +130 14 100%
Gemiddeld voor deze tafel: 58%

Totaal percentage 60.75%, 3e plaats

BC Rhenen 2007