Ruitenboer 2009 op 5 maart 2009

Frequentiestaten met spelverdelingen en reacties

ga door naar gedetailleerde frequentiestaten met spelverdelingen
ga terug naar uitslag

Overzicht van de reacties
spelaantal
reacties
laatste reactie
wie (wanneer)
11Rudi de Mol (6 maart 2009 12:04 uur)
21Carol Cornelissen (6 maart 2009 12:07 uur)
31Carol Cornelissen (6 maart 2009 12:20 uur)
233Carol Cornelissen (6 maart 2009 12:49 uur)

Spel 1 (N/-)

WestNoordOostZuid
-pas1SApas
3SApaspaspas

Dertien punten is tegenover een 1SA-opening niet genoeg om aan slem te denken, dus verhoogt west gewoon naar 3SA. Na de hartenstart van zuid heeft de leider twee werkkleuren: klaveren en schoppen. De technisch juiste aanpak van de klaverenkleur is om tweemaal klein voor te spelen vanuit oost (en dus niet ♣B). Dat levert niet alleen bij het gegeven zitsel vier klaverenslagen op maar ook als zuid Hx heeft en noord 9xxx. ♠V kan twee kanten opgesneden worden. In verband met de communicatie ligt het voor de hand ligt om over noord te snijden en dus ♠H en schoppen naar de negen te spelen. Op dit spel is dat mis. Degenen die ♠V bij zuid zoeken, boeken een zeer goede score.
Reactie 1 van Rudi de Mol op 6 maart 2009 12:04 uur
Bij deze spellen zijn de biedverlopen en analyses van Berry Westra uit het spellenboekje toegevoegd.
Berry Westra (48) is een van Nederlands bekendste bridgers. Hij won vele nationale titels en maakte deel uit van het Nederlandse team dat in 1993 wereldkampioen werd. Zijn bekendheid bij het grote publiek heeft hij echter voor een belangrijk gedeelte te danken aan zijn schrijversactiviteiten. Uit zijn lesboek ‘Leer Bridge met Berry Westra’ leren jaarlijks vele mensen bridgen. Als schrijver en speler is Berry volledig professioneel met bridge bezig.
reageer
876
Q82
Q942
542
KT4
65
A865
AQT8

N
W + O
Z

AJ95
AK93
KT
J63
Q32
JT74
J73
K97
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
-460 5 17.5 4.5 80% 20%
-490 4 7.7 14.3 35% 65%
-520 2 1.2 20.8 5% 95%

Spel 2 (O/NZ)

WestNoordOostZuid
--3♠doublet
4♠doubletpaspas
pas

De 3♠-opening geeft zuid een probleem. De verdeling is niet ideaal voor een informatiedoublet maar de ervaring leert dat passen vaak tot verlies leidt. Na preëmpts is een gouden regel dat de speler die kort is in de geopende kleur actie moet ondernemen als dat ook maar enigszins in aanmerking komt. West doet er verstandig aan om direct naar 4♠ te verhogen. In team Oranje wordt dat de regel van Brink genoemd. Sjoert Bink vindt dat je een preëmptief bod van partner met een driekaart steun altijd een keertje moet ophogen. Hier is 4♠ een goed redbod tegen 4♥, een contract dat noord biedt als west past. 4♠ gedoubleerd gaat drie down als zuid na een ♥A-start naar ♣B switcht. 5♥ in NZ sneuvelt op een ruitenintroever.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 6 maart 2009 12:07 uur
Het uitnemen van het 4Sch contract van OW, dat minimaal 1 down gaat uitnemen met 5-Harten is geen goed idee, omdat dat contract na een Schoppen start en Ruiten switch en een Ruiten-introever down is voor je kunt beginnen te spelen. Ik had als Noord nadat West in de rebound 4Sch bood (na 3Sch-opening van Oost, Dbl van Rudi in Zuid en 4Harten bieden van mij in Noord) een doublet moeten geven, niet omdat ik denk dat we hun contract gevoelig down kunnen spelen, maar omdat ik als ik PAS (zoals ik dus ten onrechte) deed, aan Rudi de beslissing overlaat; ik hou daarmee het 5-Harten contract als mogelijkheid open. Zuid heeft zo'n extreme hand dat 5 Harten bieden dan logisch is.
Ik kreeg dus Sch start en Rui-switch, maar West speelde Kl terug; ik ben nog niet down dus. Maar om 5-Harten te maken moet je wel heel zorgvuldig te werk gaan. Je kunt het beste dummy-reverse spelen en daarvoor ga je de Ruitens vrij troeven. Je moet daarbij de Rui-introever door Oost vermijden en voldoende entrees houden om de vrij getroefde ruitens te maken. Je moet twee-maal troef trekken en 1 troef laten zitten en hopen dat die bij de lange ruitens zit (is gezien de 3Sch-opening erg waarschijnlijk) want je hebt een harten in de dummy nodig als entree op het laatst. Dit lukte dus allemaal net, voor weer een lucky score.
reageer
98
JT92
K4
AK973
QJT
654
AJ93
T65

N
W + O
Z

AK76543
83
8
Q42
2
AKQ7
QT7652
J8
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+650 3 20 2 91% 9%
+620 1 16 6 73% 27%
+100 1 14 8 64% 36%
+50 3 10 12 45% 55%
-100 2 5 17 23% 77%
-200 2 1 21 5% 95%

Spel 3 (Z/OW)

WestNoordOostZuid
---1♣
pas2♠pas4SA
pas5♦pas5♥
pas6♦pas7♠/SA
paspaspas

Een biedtest voor NZ. Eerste vraag is wat noord moet antwoorden: 1♠ of 2♠. Met een goede zevenkaart en dertien punten is dat laatste OK. Zuid weet nu dat NZ samen voldoende kracht hebben voor slem. Als NZ RKC Blackwood spelen, vraagt 5♥ verder naar troefvrouw en heren. 6♦ toont dan ♠V plus twee heren in de zijkleuren. Zuid kan nu twaalf slagen tellen: zes schoppens (die belooft noord met 2♠) en alle azen en heren in de zijkleuren. Genoeg voor 6SA. Een goede afspraak is dat 6] van zuid nu aan noord vraagt of hij nog iets extras heeft voor groot slem. Met een zevende schoppen kan noord die voorzet inkoppen. Eventueel kan zuid ook zelf de stoute schoenen aantrekken in de hoop dat noord een extra vrouw of een extra schoppen heeft.
Reactie 1 van Carol Cornelissen op 6 maart 2009 12:20 uur
Tja, we hadden al een 7SA tegen gekregen op spel 21 toen we dit spel gingen spelen. Rudi (Zuid) opende met 1Kl, ik vond mijn hand ondanks de 7-krt Sch toch niet eenzijdig genoeg om met 2Sch aan te geven dat die kleur mijn enige interesse is en deed het rustig aan met 1Sch. Rudi herbood tot mijn verbazing 2SA en begon ik veel slagen te zien. Ik herbood 3Sch. Dat kan ik ook bieden met een 5-punter en een 6-kaart, maar daar zal Rudi toch wel niet op gaan passen hoop ik? Rudi bood nu 3SA, en ik 4SA. Nu moet toch in combinatie met mijn 3Sch bod duidelijk zijn dat ik sterk ben met lange Sch. Rudi bood 5-Kl dat bij ons 1 of 4 (van de 5)Azen aangeeft; hij heeft dus 3 Azen en Sch-Heer. Ik was wel wat wantrouwig; 2x een 7SA bij de Rui-Boer spellen!? Maar bood het toch maar. 13 slagen maken leverde geen enkel probleem op; weer een 100% score. Inderdaad, als de Sch 4-1 zitten waren we 1 down gegaan, maar dan ga je dus ook in 7 Sch 1 down.
reageer
AQT7543
JT4
KT
K
J92
Q5
QJ2
QT943

N
W + O
Z

86
8763
9643
J62
K
AK92
A875
A875
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+1520 1 22 0 100% 0%
+1020 3 18 4 82% 18%
+1010 4 11 11 50% 50%
+990 2 5 17 23% 77%
+480 2 1 21 5% 95%

Spel 4 (W/Allen)

WestNoordOostZuid
1♥1♠doubletpas
1SApaspaspas

Normaliter belooft een negatief doublet een vierkaart in de ongeboden hoge kleur. Hier zijn beide hoge kleuren geboden en toont oost met zijn doublet lengte in beide lage kleuren. Na 1SA van west is iedereen uitgeboden. Noord kan de leider op acht slagen houden door met een kleine schoppen te starten (NZ maken dan ♥A en vier schoppens) maar zal ongetwijfeld ♠A op tafel leggen. Nu komen NZ niet verder dan drie schoppenslagen plus ♥A. De leider ontwikkelt de harten en snijdt zowel ♣H als ♦V er uit voor +150. Interessant is hoe het bieden gaat als west systematisch met 1♣ moet openen. Na het 1♠- volgbod zit oost vast; hij heeft geen vierkaart harten voor een negatief doublet en geen schoppenstop voor 1SA. Wellicht biedt hij toch maar 2♦. Dat lijkt slecht uit te pakken maar zuid zou nu wel eens 2♥ kunnen bieden. En dan wordt het toch nog een goed spel voor OW.
reageer
AKQ53
6
Q86
9652
JT97
KJT4
A54
A3

N
W + O
Z

42
Q7
KJT73
QJT7
86
A98532
92
K84
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+200 1 22 0 100% 0%
+100 2 19 3 86% 14%
-100 2 15 7 68% 32%
-110 2 11 11 50% 50%
-120 1 8 14 36% 64%
-130 1 6 16 27% 73%
-150 2 3 19 14% 86%
-600 1 0 22 0% 100%

Spel 5 (N/NZ)

WestNoordOostZuid
-1♦1♠2♣
2♠3♦3♥pas
3♠paspaspas

Als OW het Michaels cuebid hanteren, kan oost via een 2♦-volgbod direct zijn 5-5 hoog aangeven. Zuid zal dan 3♣ bieden en noord 3♦. Hierna is het aan west om te beslissen of hij via 3♥ of 3♠ de strijd om de deelscore aan wil gaan. In het afgebeelde biedverloop volgt oost gewoon 1♠. Nu zal west op tweeniveau steunen en oost minstens tot 3♠ doorbieden. Met optimaal tegenspel kan 3♠ down. Zuid komt uit met ♦H en moet nu ♣A incasseren alvorens ruiten door te spelen. Oost moet de derde ruitenronde hoog troeven om te voorkomen dat zuid overtroeft maar nu wordt noords ♠10 de downslag. Als NZ direct drie rondjes ruiten spelen, kan oost dit voorkomen door op de hoge ruiten van noord ♣10 weg te gooien, loser-on- loser.
reageer
T73
A4
AQJ765
J3
K42
T73
T84
K975

N
W + O
Z

AQ985
KQJ86
32
T
J6
952
K9
AQ8642
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+300 1 22 0 100% 0%
+110 1 20 2 91% 9%
+100 2 17 5 77% 23%
+90 1 14 8 64% 36%
+50 2 11 11 50% 50%
-100 2 7 15 32% 68%
-140 2 3 19 14% 86%
-500 1 0 22 0% 100%

Spel 6 (O/OW)

WestNoordOostZuid
--1♥pas
3SApaspaspas

In een parenwedstrijd is het vaak goed om de kortste route naar het meest voor de hand liggende eindcontract te nemen. Zo ook hier. Als west direct 3SA biedt, is de kans groot dat noord met schoppen start. Via geslaagde snits op ♦H en ♣H komen er dan elf slagen binnenrollen. Wanneer west 2♦ antwoordt, herbiedt oost 2SA. Nu moet zuid starten tegen 3SA. Zonder extra schoppenslag zal de leider bij goed tegenspel blijven steken op tien slagen.
reageer
J985
8743
J
KT43
KT7
K92
AQ53
QJ8

N
W + O
Z

AQ64
QJT5
62
A76
32
A6
KT9874
952
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
-500 1 22 0 100% 0%
-600 1 20 2 91% 9%
-630 5 14 8 64% 36%
-660 5 4 18 18% 82%

Spel 7 (Z/Allen)

WestNoordOostZuid
---1♣
pas1SA2♠pas
3♠pas4♠pas
paspas

Als de 1♣-opening van zuid een vierkaart belooft, kan noord verhogen naar 2♣. Zoniet, dan is 1SA het aangewezen antwoord. In beide gevallen zal oost in de bieding komen met een 2♠- volgbod. De westhand is een manchepoging waard en op basis van zijn verdeling kopt oost de voorzet in. Tegen 4♠ start zuid met ♦A. Een befaamde Amerikaanse topspeler heeft ooit gezegd dat je geen uitkomstprobleem hebt als je in het bezit bent van een AH-combinatie en wie ben ik om hem tegen te spreken? Hier helpt de uitkomst oost echter om zijn zijkleur te ontwikkelen. Met optimaal afspel zijn elf slagen mogelijk: speel voor het troeftrekken de ruitenkleur vrij, gooi in west een harten weg op ♦B en troef oosts derde harten in de dummy.
reageer
J86
QT9
743
K752
K72
KJ3
Q8
QT964

N
W + O
Z

AQT43
A72
JT952
95
8654
AK6
AJ83
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
-100 1 22 0 100% 0%
-130 1 20 2 91% 9%
-150 1 18 4 82% 18%
-170 6 11 11 50% 50%
-180 1 4 18 18% 82%
-200 1 2 20 9% 91%
-650 1 0 22 0% 100%

Spel 8 (W/-)

WestNoordOostZuid
1♥doublet2♥4♠
5♥5♠paspas
pas

Na het informatiedoublet van noord op 1♥ bezit de zuidhand voldoende speelkracht voor een 4♠-bod. Als OW nog naar 5♥ gaan, zal noord waarschijnlijk 5♠ bieden. Het blijkt zelfs slem te zijn. De leider kan twee hartens in de dummy troeven en noords klaverenkleur vrijtroeven. De ruitenverliezer verdwijnt op de vijfde klaveren van de dummy: +480. NZ kunnen een betere score halen door 5♥ te doubleren. Dat contract gaat drie down voor + 500. 6♠ lijkt mij praktisch onbiedbaar.
reageer
AQ74
7
K95
AT762

AJ9865
Q862
KJ9

N
W + O
Z

T93
KQ4
T74
Q543
KJ8652
T32
AJ3
8
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+500 1 22 0 100% 0%
+480 3 18 4 82% 18%
+450 5 10 12 45% 55%
+420 1 4 18 18% 82%
+150 1 2 20 9% 91%
+100 1 0 22 0% 100%

Spel 9 (N/OW)

WestNoordOostZuid
-paspas1♠
paspas1SA2♠
3♦3♠paspas
pas

De westhand heeft te weinig speelkracht voor een kwetsbaar volgbod op tweeniveau. Wanneer noord ook past, moet oost het bieden openhouden. In mijn ogen is 1SA het aangewezen bod, dit ondanks de vijfkaart harten. Vrouwen en boeren komen doorgaans het beste tot hun recht in een SA-contract. Na de 2♠-herbieding van zuid biedt west nu wel 3♦. De situatie is inmiddels totaal anders. West weet dat zijn partner een punt of tien heeft en dat noord heel zwak is. Alle reden om de strijd om de deelscore aan te gaan. Tegen 3♠ begint west met ♥A en ♥H. Zuid troeft af en kan na het incasseren van ♠A het beste ♣AH en klaveren na spelen. Bij een 4-2 zitsel in klaveren kan hij dan altijd zijn vierde klaveren in de dummy troeven. Dat oost overtroeft deert hem niet. Meer dan één slag in elke kleur gaat er niet verloren.
reageer
JT8
JT96
K65
963
9
AK7
AT972
T854

N
W + O
Z

Q54
Q8532
QJ4
QJ
AK7632
4
83
AK72
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+800 1 22 0 100% 0%
+420 1 20 2 91% 9%
+140 3 16 6 73% 27%
+100 1 12 10 55% 45%
-50 3 8 14 36% 64%
-100 3 2 20 9% 91%

Spel 10 (O/Allen)

WestNoordOostZuid
--paspas
1♠pas2♠pas
4♠paspaspas

Interessant is om de oosthand van dit spel te vergelijken met de noordhand van spel 9. De puntenkracht is hetzelfde maar de doubleton klaveren rechtvaardigt hier een verhoging naar 2♠. Met de wetenschap van een fit is west sterk genoeg voor een direct 4♠-bod. Tegen dat contract start noord met ♦3. West troeft de tweede ruitenronde en kan nu het beste een klaveren weggeven door een kleintje onder het aas vandaan te spelen. Dat bereidt een klaverintroever voor. De vierde klaveren kan na een geslaagde snit op ♥V weg op oosts vierde harten. Er zijn dus elf slagen te maken.
reageer
76
Q74
Q9653
KJ9
AKQ43
A82
T
AT65

N
W + O
Z

T82
KJ63
J842
43
J95
T95
AK7
Q872
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+200 1 22 0 100% 0%
-140 2 19 3 86% 14%
-170 3 14 8 64% 36%
-200 2 9 13 41% 59%
-620 2 5 17 23% 77%
-650 1 2 20 9% 91%
-680 1 0 22 0% 100%

Spel 11 (Z/-)

WestNoordOostZuid
---1♣
1♥doublet2♥2♠
pas4♠paspas
pas

Noords doublet op 1♥ toont exact een vierkaart schoppen (1♠ zou een vijfkaart beloven). Zodra de schoppenfit is ontdekt, gaat noord naar de manche. Interessant is de uitkomst van west. Menigeen zal vanwege het 2♥-steuntje van oost met ♥A starten. Ooit deed ik dat ook regelmatig. Totdat mijn toenmalige partner Enri Leufkens eens verzuchtte dat ik dat toch eens moest afleren. Een echt aantrekkelijk alternatief heeft west hier overigens niet. Wie van de harten wil afblijven, kan het beste een troefje op tafel leggen. Dat pakt hier geweldig uit. Oost komt aan slag met ♠H en kan harten door zuids ♥H heen spelen. 4♠ gaat dan één down.
reageer
AQ74
T85
Q952
KQ
T3
AJ964
A74
T76

N
W + O
Z

K92
Q72
JT63
832
J865
K3
K8
AJ954
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+450 1 22 0 100% 0%
+420 4 17 5 77% 23%
+140 1 12 10 55% 45%
+120 1 10 12 45% 55%
-50 4 5 17 23% 77%
-100 1 0 22 0% 100%

Spel 12 (W/NZ)

WestNoordOostZuid
paspaspas1♦
pas1♥pas1♠
pas1SApas2SA
paspaspas

De zuidhand is net niet sterk genoeg om na het 1♥-antwoord naar 2♠ te springen. Dat maakt het bieden mancheforcing en belooft 18-19 punten. Na 1♠ toont noord met 1SA 6-9 punten. Zuid inviteert nu met 2SA voor de manche. Noord zit met acht punten op de wip tussen pas en 3SA. De volledig vlakke verdeling pleit voor een pas. Oost kiest voor een uitkomst in de ongeboden klaverenkleur. Dat blijkt een schot in de roos. West maakt ♣H en speelt klaveren door voor het aas van zuid. De leider moet nu eerst harten spelen om een achtste slag te ontwikkelen. Wanneer ♣H en ♥A bij west bekend zijn, valt er veel voor te zeggen om een schoppen naar de heer te spelen. Wie dat doet, maakt negen slagen en zal een goede score boeken!
reageer
643
K965
K74
QT4
QT7
A87
T2
K8765

N
W + O
Z

A98
JT42
963
J32
KJ52
Q3
AQJ85
A9
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+600 4 19 3 86% 14%
+180 1 14 8 64% 36%
+120 1 12 10 55% 45%
+110 1 10 12 45% 55%
-100 5 4 18 18% 82%

Spel 13 (N/Allen)

WestNoordOostZuid
-paspas1♥
2♦2♥paspas
doubletredoublet3♣3♥
paspaspas

Het begin spreekt voor zich. Interessant is het tweede bod van west. Een doublet is informatief en toont steun voor de ongeboden kleuren. Het heeft als voordeel boven 3♣ dat het een eventuele 5-3 fit in schoppen blootlegt. Na het doublet kan noord redoubleren om aan te geven dat hij maximaal is voor zijn 2♥-bod. Zuid biedt dan wellicht nog 3♥. Als noord past op het doublet, zal hij zelf moeten beslissen of hij over 3♣ nog 3♥ biedt. 3♣ in OW wordt gemakkelijk gemaakt. De leider troeft de hartenstart en speelt ♣H en zonodig ook ♣V. Na het troeftrekken kan de ruitenkleur worden uitgespeeld. 3♥ in zuid is een mijnenveld. Het 4-0 zitsel in troef zal de meeste leiders te machtig zijn met één down als resultaat.
reageer
QT98
Q752
76
A74
K64

KQ9432
KQ86

N
W + O
Z

J75
JT64
A5
J953
A32
AK983
JT8
T2
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+170 1 22 0 100% 0%
+140 3 18 4 82% 18%
-100 5 10 12 45% 55%
-130 1 4 18 18% 82%
-150 1 2 20 9% 91%
-200 1 0 22 0% 100%

Spel 14 (O/-)

WestNoordOostZuid
--paspas
pas1♥1♠1SA
pas2♣2♦2♥
paspaspas

OK, ik geef het toe: west is in het hierboven afgebeelde biedverloop wel erg passief. Hij kan eventueel in de derde hand met 1♣ openen of anders na 1SA van zuid 2♣ bieden. Tot slot komt na 2♥ nog een 2♠-bod in aanmerking op HB-sec. In dat contract zijn acht slagen mogelijk, maar dat zal wel de nodige stuurmanskunst van oost vergen. 2♥ in noord is geen pretje. De ♣3-start van oost is via de negen van west voor de vrouw van noord. Als de leider nu zijn singleton ruiten voorspeelt, moet oost ♦A pakken en naar schoppen switchen. West kan zijn partner vervolgens twee klaverenintroevers bezorgen voor één down.
reageer
532
AJ654
6
AQ84
KJ
K32
J98
KT965

N
W + O
Z

AT764
Q7
A7432
3
Q98
T98
KQT5
J72
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+170 1 22 0 100% 0%
+150 2 19 3 86% 14%
+140 1 16 6 73% 27%
+100 2 13 9 59% 41%
+50 2 9 13 41% 59%
-100 1 6 16 27% 73%
-140 3 2 20 9% 91%

Spel 15 (Z/NZ)

WestNoordOostZuid
---pas
1♦pas1SApas
3♣pas3♦pas
3♠pas3SApas
paspas

Is de westhand een tweeopening waard? Qua speelkracht misschien wel maar ik denk dat het met deze verdeling verstandiger is om op eenniveau te beginnen. Na het 1SA-antwoord van oost wordt via 3♣ de grote kracht getoond. Over 3♦ van oost is 3♠ een mooi bod. Omdat met een 4-0-5-4 verdeling na 1♦-1SA 2♠ de juiste herbieding is, suggereert dit een 3-1-5-4. De hartenzwakte komt zo goed uit de verf. Oost is in het geheel niet bang voor de hartens en legt aan in 3SA. West moet die beslissing respecteren. Aan het spelen valt weinig te beleven. Oost neemt de hartenstart en ontwikkelt de klaveren. Aan slag met ♣V speelt noord harten door. ♥A is de laatste slag voor de verdediging.
reageer
K865
9642
J2
Q85
A32
3
AKQ97
AK93

N
W + O
Z

QT4
KQJ
863
T742
J97
AT875
T54
J6
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+50 1 22 0 100% 0%
-130 1 20 2 91% 9%
-400 2 17 5 77% 23%
-430 4 11 11 50% 50%
-460 4 3 19 14% 86%

Spel 16 (W/OW)

WestNoordOostZuid
pas1SApas2♣
pas2♠pas4♠
paspaspas

Zuid gebruikt Stayman met de intentie om na een 2♦-antwoord 2♠ te herbieden. Nadeel van Jacoby is dat er een hartenfit verloren kan gaan. Na 1SA-2♥-2♠ ben je immers niet sterk genoeg om 3♥ te bieden. Wanneer noord een vierkaart schoppen blijkt te hebben, mag zuid twee punten bijtellen voor zijn singleton ruiten en een punt voor de vijfde schoppen. Hij omt dan op tien punten, voldoende voor verhogen naar 4♠. Dat contract hangt op de uitkomst. Na een klaverenstart rapen W de eerste drie slagen in die kleur op. Samen met ♥A is dat genoeg om 4♠ down te spelen. Een ♦V-start geeft de leider de kans om een klaverenverliezer te lozen op ♦H. Wie mijn boeken leest, weet dat ik uitkomen van een serie aantrekkelijker vindt dan starten onder een plaatje vandaan. Deze -420 mogen OW dus op mijn conto schrijven...
reageer
K985
KQ
AK96
JT7
J2
9843
T432
AK6

N
W + O
Z

63
A65
QJ87
Q542
AQT74
JT72
5
983
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+450 3 20 2 91% 9%
+420 5 12 10 55% 45%
+170 1 6 16 27% 73%
+140 2 3 19 14% 86%
-50 1 0 22 0% 100%

Spel 17 (N/-)

WestNoordOostZuid
-1♦paspas
1SApaspaspas

Bent u bekend met de regel van drie? Deze regel stelt dat in de uitpas - dus zoals hier na 1♦- pas-pas - voor elke actie de ondergrens drie punten omlaag gaat in vergelijking met hetzelfde bod in de directe positie. Waar een informatiedoublet normaliter 12+ punten belooft, mag het na 1♦-pas-pas al vanaf negen punten. Ook de range van het 1SA-volgbod gaat omlaag. Waar dat normaliter 15-17 punten aangeeft, wordt dat nu 11-14. Met die afspraak kan west rustig 1SA bieden zonder dat hij zich zorgen hoeft te maken dat partner denkt dat hij sterker is. Hoeveel slagen west maakt in 1SA, zal afhangen van het tegenspel en de aanpak van de schoppenkleur. Wie ♠AH slaat (omdat zuid minder dan zes punten heeft), ziet de vrouw vallen en maakt vier schoppenslagen. Dan komt 1SA +1 of 1SA +2 al snel in beeld.
reageer
Q8
J942
AKQ3
Q97
AJ97
K63
J84
K32

N
W + O
Z

K53
AQ87
T975
JT
T642
T5
62
A8654
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+100 3 20 2 91% 9%
+50 2 15 7 68% 32%
-50 4 9 13 41% 59%
-90 1 4 18 18% 82%
-110 1 2 20 9% 91%
-120 1 0 22 0% 100%

Spel 18 (O/NZ)

WestNoordOostZuid
--paspas
paspas

Tja, ik hoop dat u meer fantasie hebt dan ik! Het openen van de noordhand wordt door de regel van vijftien sterk ontraden. Deze regel stelt dat je je aantal schoppens moet optellen bij je punten. Is het totaal vijftien of meer, dan is een opening verantwoord. Idee achter deze regel is dat de partij met de schoppenfit het bieden op deelscoreniveau vaak zal winnen. De noordhand op dit spel telt elf punten + twee schoppens = dertien, niet voldoende om te openen.
reageer
K4
J742
A954
K75
AT97
K95
Q83
J43

N
W + O
Z

Q8
QT8
KJ62
QT82
J6532
A63
T7
A96
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
0 11 12 10 55% 45%
-280 1 0 22 0% 100%

Spel 19 (Z/OW)

WestNoordOostZuid
---pas
1♥pas4♦pas
4♠pas4SApas
5♥pas6♥pas
paspas

Een goede 6♥ voor OW: ♥H of ♣H moet goed zitten. Na de 1♥-opening van west heeft oost een ideale hand voor een splinterbid: 4♦ toont een hartenfit met openingskracht en een singleton ruiten. West heeft nu voldoende overwaarde om aan slem te denken. Hij doet met 4♠ een controlebieding. Oost, die de klaverenkleur onder controle heeft, vraagt azen en biedt 6♥. Ook als noord een - onverantwoord - 2♦-volgbod doet, biedt oost 4♦. Zuid zal nu 5♦ bieden. Dat maakt het bereiken van 6♥ toch wat lastiger. Het spelen heeft weinig om het lijf. De leider neemt zowel de hartensnit als de klaverensnit. In west kunnen twee klaveren weg op oosts vierde en vijfde schoppen.
reageer
432
KT4
KJ952
K2
KQJ
AJ973
A
J654

N
W + O
Z

AT875
Q862
T
AQ8
96
5
Q87643
T973
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+100 1 22 0 100% 0%
-680 6 15 7 68% 32%
-800 1 8 14 36% 64%
-1100 1 6 16 27% 73%
-1400 1 4 18 18% 82%
-1430 2 1 21 5% 95%

Spel 20 (W/Allen)

WestNoordOostZuid
paspas1♣pas
pas1♠2♥pas
paspas

Net als op spel 15 adviseer ik hier om met twintig punten zonder SA-verdeling op eenniveau te openen. Zo vaak wordt 1♣ niet rondgepast. Hier zal noord met zijn 5-5 verdeling het bieden aan de gang houden. Dan komt de hartenfit alsnog aan het licht. Als NZ de Muiderberg hanteren, opent noord wellicht met 2♠. Na het informatiedoublet van oost biedt west 3♥ en nu zal oost naar 4♥ verhogen. Dat contract wordt gemaakt omdat ♠V tweede valt. Tenzij noord met schoppen uitkomt en de leider die naar de boer laat lopen...
reageer
T8532
4
KT984
AQ
J64
QT973
J5
986

N
W + O
Z

AK7
AKJ5
A
JT752
Q9
862
Q7632
K43
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+200 1 22 0 100% 0%
-150 2 19 3 86% 14%
-170 1 16 6 73% 27%
-600 1 14 8 64% 36%
-620 5 8 14 36% 64%
-650 2 1 21 5% 95%

Spel 21 (N/NZ)

WestNoordOostZuid
-1♣pas1♦
pas2♥pas3♥
pas3♠pas4SA
pas5♦pas5SA
pas6♥pas7SA
paspaspas

Ditmaal heeft noord de keuze tussen een off-shape 2SA en een zware 1♣. Mijn voorkeur zal inmiddels duidelijk zijn, al is 21 punten wel ongeveer de grens waartoe de kracht van een opening op eenniveau kan worden opgerekt. Wat in ieder geval niet goed is, is 2♣ openen en na een eventueel 2♦-antwoord van partner 2♥ herbieden. Dat belooft een lange hartenkleur. In het afgebeelde biedverloop maakt 2♥ de bieding mancheforcing. Zuids 3♥ is nu sterker dan een verhoging naar 4♥ (principle of fast arrival). Na het controlebod van 3♠ vraagt zuid azen en heren. Wanneer alle heren binnenboord blijken te zijn, kan zuid dertien rotsvaste slagen tellen: vijf ruiten, drie harten, drie klaveren en twee schoppen.
reageer
AK84
AK54
K
AT53
T652
72
9765
J87

N
W + O
Z

QJ93
JT8
842
642
7
Q963
AQJT3
KQ9
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+2220 4 19 3 86% 14%
+2210 1 14 8 64% 36%
+1470 2 11 11 50% 50%
+1460 3 6 16 27% 73%
+710 2 1 21 5% 95%

Spel 22 (O/OW)

WestNoordOostZuid
--paspas
1♥1SApas2♣
2♦2♠3♦4♠
5♦doubletpaspas
pas

De westhand telt slechts tien punten maar de verdeling rechtvaardigt een opening op eenniveau. Rest de vraag of het 1♦ of 1♥ moet worden. Normaliter open je met je langste kleur maar hier lijkt 1♥ praktischer. Anders dreigt het gevaar dat je reverse moet gaan bieden en dan denkt partner dat je (veel) sterker bent. Na 1♥ volgt noord 1SA. Veel paren spelen nu hetzelfde systeem als na een 1SA-opening. 2♣ van zuid is dan Stayman. Dit geeft west de kans om 2♦ te bieden. Hierna komt het bieden in een stroomversnelling. Na 4♠ is een redbod zeer verleidelijk voor west, zelfs bij ongunstige kwetsbaarheid. Tegen 5♦ gedoubleerd kan noord gezien zijn hartenbezit en de wetenschap dat de dummy weinig hartens heeft, het beste beginnen met ♦A en ruiten na. Twee down voor -500 is dan onontkoombaar.
reageer
Q643
KQ84
A5
A95
95
AJ962
KQ7432

N
W + O
Z

KJ8

J986
JT7642
AT72
T753
T
KQ83
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+430 1 22 0 100% 0%
+420 1 20 2 91% 9%
+400 1 18 4 82% 18%
+200 2 15 7 68% 32%
-50 3 10 12 45% 55%
-100 2 5 17 23% 77%
-710 1 2 20 9% 91%
-750 1 0 22 0% 100%

Spel 23 (Z/Allen)

WestNoordOostZuid
---1♣
doublet1♥doublet1♠
2♥2♠3♥4♠
doubletpaspaspas

In tegenstelling tot spel 22 heeft het hier wel mijn voorkeur om met de langere lage kleur te openen. De reden: je tweede kleur is schoppen en die kun je altijd goedkoop herbieden. Op 1 ♣ heeft west de perfecte verdeling voor een informatiedoublet. Noord kan het doublet negeren en gewoon zijn geplande 1♥-bijbieding doen. Die kleur had oost ook willen bieden in antwoord op het informatiedoublet. Volgens de standaardtheorie kan oost dat aangeven via doublet. Dit is dus geen negatief doublet, maar toont hartens! Net als op het vorige spel gaat het bieden snel omhoog. Zuids 4♠-bod is gebaseerd op zijn veelbelovende verdeling. Met drie zekere slagen in handen plus een meebiedende partner voorziet west dit van een strafdoublet. Hij heeft geluk dat oost nog een klaverenslag heeft voor één down!
Reactie 1 van Anne van Bentum op 6 maart 2009 10:42 uur
B6 en B7 staan er twee keer op, A8 en A9 staan er niet bij. Hoe kan dat?
Reactie 2 van Rudi de Mol op 6 maart 2009 12:14 uur
Een terechte opmerking!
Dit spel was verkeerd gedupliceerd: in de A-groep waren de ruiten- en hartenkleur omgewisseld. Dat kwam pas na afloop aan het licht toen de spellenboekjes waren uitgedeeld. Toen is de uitslag aangepast. Maar blijkbaar komt hier zowel de oude als nieuwe score tevoorschijn?!
In het rekenprogramma zijn de goede scores:
B2 3MP (14%)
B3 19 MP (86%)
B6 11 MP (50%)
B7 11 MP (50%)
Reactie 3 van Carol Cornelissen op 6 maart 2009 12:49 uur
Joop-Zuid opende 2Sch, ik aarzel met deze Westhand om 3-Harten te volgen (nb die 5-krt Rui zijn mijn Hartens en andersom, en ook bij de andere handen moet je de Hartens en Ruitens even in je hoofd omwisselen), maar het is meestal zo dat als je aarzelt tussen bieden en passen, je het beste maar kunt bieden. Rudi-Oost bood 4-Harten. Dita-Noord startte met haar 4-kaart Ruiten, die ik gelukkig niet met de Aas in de dummy nam, maar naar mijn H liet lopen. Joop troefde die slag. Met nog Kl-Aas-Heer en Sch-Aas in handen gaat 4-Harten waarschijnlijk al down, maar Joop wilde meer; 2 down scoort beter dan 1 down. Hij nam Kl-Aas mee en probeerde vervolgens Dita te bereiken om nog een aftroever te krijgen, door onder Sch-Aas uit te spelen. Ik kwam aan slag en speelde troef Aas (er is geen entree in de dummy om hartens te snijden, en Joop heeft ook vast geen 3krt-Harten met de Heer). Harten Heer kan blijven zitten. Ruiten naar de Aas en Kl-V uit de dummy; Kl-H er uit troeven, Sch introever terug naar de dummy en mijn Rui-verliezer weg op Kl-B en ik geef verder alleen nog Harten Heer af voor contract!
reageer
T643
QJT2
K6
982
KQ7
K764
AJ873
T

N
W + O
Z

9
A9853
Q542
QJ3
AJ852

T9
AK7654
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+800 1 21 1 95% 5%
+620 1 21 1 95% 5%
+500 1 17 5 77% 23%
+200 1 17 5 77% 23%
+100 1 13 9 59% 41%
-100 1 9 13 41% 59%
-100 2 11 11 50% 50%
-200 2 3 19 14% 86%
-200 1 5 17 23% 77%
-620 1 1 21 5% 95%

Spel 24 (W/-)

WestNoordOostZuid
1SA2♠2SApas
33♣paspaspas

Na het 2♠-volgbod van noord moet het voor oost mogelijk zijn om met een zwakke hand en een lange lage kleur de strijd om de deelscore aan te gaan. Een goede en populaire conventie is Lebensohl. Daarin wordt aan het 2SA-bod een kunstmatige betekenis gegeven. Het verplicht west om 3♣ te bieden, waarna oost kan passen met een lange klaverenkleur en 3♦ of 3♥ kan bieden als dat zijn lange kleur is. Een direct kleurbod op drieniveau blijft dan forcing. Hier kunnen OW dankzij Lebensohl in 3♣ eindigen met als bijkomend voordeel dat de 1SA-openaar leider wordt. Dat is een groot voordeel omdat ♠HB bij de uitkomst beschermd zijn. Noord kan het beste met harten starten. De leider verdrijft echter ♦A en kan daardoor een schoppenverliezer in oost wegwerken. Toch lijkt bij goed tegenspel één down onafwendbaar. De leider verliest een schoppen-, een harten-, een ruiten- en twee klaverenslagen.
reageer
AQT85
874
A954
K
KJ92
A965
KQ6
A7

N
W + O
Z

43
KJ2
J7
Q98654
76
QT3
T832
JT32
 NZ-score   aantal   matchpunten   percentage 
NZ OW NZ OW
+150 3 20 2 91% 9%
+100 3 14 8 64% 36%
+50 3 8 14 36% 64%
-110 2 3 19 14% 86%
-140 1 0 22 0% 100%

ga door naar gedetailleerde frequentiestaten met spelverdelingen
ga terug naar uitslag

© BC Rhenen 2009